Formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Miejscowość, data

 

 

Dane klienta:
Imię i nazwisko Konsumenta
Adres Konsumenta
Data zawarcia umowy/data odbioru produktu
Numer zamówienia

 

 

 

 

galilea-sklep.pl

Fundacja Barnaby
ul. Świerkowa 1 
83-032 Ulkowy

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….. niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

      • …………………………………………………………………,

      • …………………………………………………………………,

      • ………………………………………………………………… .

 

(w tym miejscu Konsument może wskazać przyczyny odstąpienia od umowy – wskazanie przyczyn ma charakter dobrowolny i ma na celu wyłącznie poprawienie standardów Sklepu internetowego – niewskazanie przyczyn nie wpływa na skuteczność odstąpienia od umowy)

 

Podpis Konsumenta

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl