Regulamin

 • 1 Postanowienia Ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.galilea-sklep.pl.

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.galilea-sklep.pl (zwany dalej: sklep internetowy galilea-sklep.pl, jest prowadzony przez Fundację Barnaby z siedzibą przy ul. Świerkowej 1; 83-032 Ulkowy, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000839353, NIP 6040217832

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) numer telefonu: 507 923 209;

2) adres poczty elektronicznej: sklep@galilea-sklep.pl lub galileasklep@gmail.com

1.4. Regulamin sklepu internetowego galilea-sklep.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.galilea-sklep.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 

 • 2 Definicje

 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Usługodawca/Sprzedawca – galilea-sklep.pl to Fundacja Barnaby z siedzibą przy ul. Świerkowej 1, Ulkowy, 

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem galilea-sklep.pl przez Fundację Barnaby z siedzibą przy ul. Świerkowej 1, Ulkowy,

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),

2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),

2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość towarów lub usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

 

 • 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

 3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu galilea-sklep.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym galilea-sklep.pl kodów rabatowych uprawniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym galilea-sklep.pl konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym galilea-sklep.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. 

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego galilea-sklep.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 

 • 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym galilea-sklep.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym galilea-sklep.pl jest możliwe 24 godziny na dobę z wyjątkiem niedziel.

 

 • 5 Sposób płatności i termin płatności

 

5.1. W sklepie galilea-sklep.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

BNP Paribas: 37 1600 1462 1898 9624 3000 0004

- płatność za pobraniem,

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu galilea-sklep.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji. 

5.3. Sklep internetowy galilea-sklep.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: przelewy24. 

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności, za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  

 • 6 Dostawa

 

6.1. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. W przypadku zamówień produktów elektronicznych, termin relizacji "24h" nie uwzględnia sobót, niedziel oraz dni świątecznych. Wobec tego realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu.

6.3. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach wybranych produktów sklepu galilea-sklep.pl. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym poinformowany.

6.4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 • Kurier Poczta48
 • InPost Paczkomaty
 • Poczta Polska
 • PaczkawRuchu

6.5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.6. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w miejscu na terenie Trójmiasta wskazanym przez strony. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

6.7. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej sklepu przy składaniu zamówienia. 

6.8. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

6.9. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

 

 • 7 Odstąpienie do umowy

 

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. 

7.1.1. Punkt 7.1 nie dotyczy zakupu przez Kupującego towarów w wersji cyfrowych np. plików pdf, mp3.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie 7.1, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy galileasklep@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych. 

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się TUTAJ.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu, sprzedający zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej należności w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia i/lub zamówionych produktów. Zwrot należności nie obejmuje kosztów przesyłki.Zasady przetwarzania danych osobowych • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy galilea-sklep.pl prowadzony pod adresem www.galilea-sklep.pl przez Fundację Barnaby z siedzibą przy ul. Świerkowej 1; 83-032 Ulkowy. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych. 
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Barnaby z siedzibą przy ul. Świerkowej 1; 83-032 Ulkowy (zwana dalej „Administratorem”). 
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 4. Sklep galilea-sklep.pl informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera. 
 5. Sklep internetowy galilea-sklep.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia. 

 

 • 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W Sklepie Internetowym galilea-sklep.pl dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:

1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) 

2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO a w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego. 

3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art.6 ust. 1 lit. a RODO). w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

 

 • 3 Udostępnianie danych osobowych

 

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO. 
 2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 • dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
 • przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego),
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym,
 • podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

 

 • 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

 

 • 5 PROFILOWANIE

 

 1. Sklep Internetowy galilea-sklep.pl może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
 2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

 • 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:

 1. a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
 2. b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
 3. c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
 4. d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO
 5. e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna art. 17 RODO
 6. f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO.

 Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl